Krzywica – czym jest? Objawy, leczenie i zapobieganie krzywicy u dzieci i dorosłych

Krzywica niedoborowa jest chorobą, która dotyka dzieci. Polega na zaburzeniu mineralizacji kości, co skutkuje powstaniem deformacji kostnych. Związana jest z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforowej, których powodem najczęściej jest niedobór witaminy D. Krzywica może mieć poważne objawy, a nieleczona lub leczona nieodpowiednio może prowadzić do powikłań ze strony układu kostnego. W profilaktyce i leczeniu krzywicy bardzo ważne jest uzupełnienie niedoborów witaminy D3. Co to jest krzywica? Poznaj objawy i przyczyny krzywicy. Dowiedz się również, jak powinny wyglądać zapobieganie krzywicy.

 1. Krzywica – objawy u dzieci
 2. Krzywica klatki piersiowej
 3. Krzywica nóg
 4. Krzywica – przyczyny
 5. Skutki nieleczonej krzywicy
 6. Leczenie
 7. Zapobieganie i profilaktyka

Krzywica – co to jest?

Krzywica to choroba ogólnoustrojowa wieku dziecięcego, która polega na nieprawidłowej mineralizacji kości. Bezpośrednią przyczyną krzywicy jest niedobór ważnych składników odżywczych – przede wszystkim witaminy D3 i wapnia, ale także fosforanów. Kości, które mają nieprawidłowy skład mineralny, stają się delikatne i rozmiękczone. Fizycznym skutkiem tego są liczne deformacje układu kostnego oraz jego podatność na złamania1.


Źródła historyczne wskazują, że o krzywicy wiadomo już od tysiącleci. Średniowieczne opisy objawów choroby pochodzą z XV wieku, ale liczne odnalezione manuskrypty pozwalają sądzić, że krzywica u dzieci była przedmiotem badań już w starożytności. Apogeum tej choroby przypadło jednak na XIX-wieczną Anglię i niektóre kraje Europy Północnej. Niewielkie nasłonecznienie spowodowane czynnikami geograficznymi oraz zanieczyszczeniami przemysłowymi spowodowały, że krzywica przybierała tam znamiona epidemii.


Bardziej niepokojące jest jednak to, że mimo dzisiejszej wiedzy medycznej i świadomości tego, że witamina D zapobiega krzywicy, objawy u dzieci są rozpoznawane jeszcze w XXI wieku. W pracach naukowych sprzed nieco ponad dekady z niepokojem pisano o występującej nadal krzywicy u niemowląt, a także u starszych dzieci2.

Krzywica u dzieci – objawy

Chociaż najbardziej charakterystyczne symptomy krzywicy to te związane z widocznymi deformacjami kości, istnieje także wiele mniej charakterystycznych zaburzeń i dolegliwości, jakimi może objawiać się krzywica u dzieci. Objawy krzywicy u dzieci dzieli się na niespecyficzne oraz dotyczące układu kostnego, a ich występowanie i nasilenie w dużej mierze zależy od wieku pacjenta. Jako pierwsze pojawiają się objawy niespecyficzne, do których należy m.in. silny zapach moczu, wzmożona potliwość, nadpobudliwość, drażliwość czy spowolnienie wzrostu3.

Do ogólnoustrojowych objawów krzywicy możemy również zaliczyć obniżoną odporność na zakażenia, opóźnienie wyrzynania się zębów i podatność uzębienia na próchnicę. Chorobie może również towarzyszyć tężyczka, charakteryzująca się niekontrolowanymi, często bolesnymi skurczami i drżeniem mięśni, będącymi skutkiem zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Jednocześnie warto zaznaczyć, że zdaniem specjalistów, w praktyce klinicznej tężyczka jako objaw krzywicy z niedoboru występuje wyjątkowo rzadko i częściej towarzyszy niedoczynności przytarczyc4.

Objawy szkieletowe uwidaczniają się stopniowo, dlatego warto zwracać szczególną uwagę na wymienione wyżej symptomy, które mogą być swoistą zapowiedzią zmian kostnych. Na skutek niedoboru witaminy D dochodzi do sytuacji, w której wchłanianie wapnia w codziennej diecie spada z optymalnych 30-40% do 10-15%. Co więcej, niskie stężenia kalcydiolu 25(OH)D – czyli metabolitu witaminy D – przyczyniają się do zwiększonego wydzielania PTH (hormonu polipeptydowego, który jest odpowiedzialny za regulację gospodarki wapniowo-fosforanowej). Zwiększone wydzielanie tego hormonu prowadzi natomiast do mobilizacji wapnia znajdującego się w kościach, co powoduje zmniejszenie masy kostnej i zmiękczenie kości5. Efektem tego właśnie objawy szkieletowe, a wśród nich m.in.6:

 • rozmiękanie kości rosnących,
 • deformacje i wygięcie kończyn (szpotawość, koślawość),
 • zniekształcenie kręgosłupa (garb krzywiczy, skoliozy),
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • późne wyrzynanie się zębów.

Zazwyczaj objawy kliniczne krzywicy mają charakter przejściowy, ale zdarza się, że zahamowanie wzrostu i zniekształcenia szkieletowe są trwałe7.

Krzywica – przyczyny

Przyczyną krzywicy jest niedobór witaminy D3, którą organizm może pozyskać poprzez przebywanie na słońcu, z pożywieniem czy też za pomocą leków, takich jak Vigalex. Witamina D3 wpływa na gospodarkę wapniowo-fosforanową i metabolizm kości. Zbyt niski jej poziom w organizmie zaburza rozwój kośćca od życia płodowego do okresu zakończenia wzrastania szkieletu. Na późniejszych etapach życia niedobór witaminy D3 może stać się przyczyną rozwoju osteoporozy i osteomalacji8.


Wyróżnia się czynniki ryzyka krzywicy zarówno ze strony matki, jak i dziecka. Do grupy czynników dotyczących matki zalicza się m.in. ciemną pigmentację skóry, ograniczoną ekspozycję na słońce oraz dietę ubogą w witaminę D3 i wapń. W przypadku dzieci niedobór witaminy D3 także może powodować dieta uboga w witaminę D3 i wapń oraz ograniczona ekspozycja na słońce, ale też brak suplementacji witaminy D3 u niemowlęcia oraz przedłużone karmienie piersią bez wprowadzania pokarmów uzupełniających powyżej 6 miesiąca życia9.

Krzywica klatki piersiowej

Krzywica klatki piersiowej u dzieci objawia się również deformacjami w klatce piersiowej. Najczęstsze deformacje to10:

 • lejkowata klatka piersiowa – dolna część mostka jest lejkowato zapadnięta, a dolne części żeber przylegają w kierunku kręgosłupa,
 • kurza klatka piersiowa – zniekształcony mostek tworzy silne uwypuklenie do przodu na kształt dzioba łodzi.

Krzywica nóg

Krzywica nóg jest częstą odmianą krzywicy u dzieci. Najczęściej dotyka małe dzieci do 2. roku życia. Wyróżnia się dwa rodzaje deformacji: koślawość i szpotawość. Kolana koślawe rozpoznaje się wtedy, gdy przy złączonych i wyprostowanych nogach rozstęp między kostkami przyśrodkowymi goleni wynosi więcej niż 5 cm. Nogi na pierwszy rzut oka przypominają literę X – kolana się stykają, a pomiędzy przyśrodkowymi kostkami jest przerwa11. Przeciwieństwem kolan koślawych są kolana szpotawe. Problem ten cechuje się wygięciem kolan w łuk.

Skutki nieleczonej krzywicy – czy krzywica jest uleczalna?

Czy krzywica u dzieci jest uleczalna? Tak, krzywica jest chorobą wymagającą leczenia, a co więcej, da się ją wyleczyć stosunkowo łatwo, musi zostać jedynie wcześnie zdiagnozowana. Zaniechanie leczenia lub dobór nieodpowiedniej terapii może mieć negatywny wpływ na organizm i prowadzić do licznych powikłań ze strony układu kostnego.

 • złamania na skutek zaburzeń mineralizacji kośćca,
 • deformacje kostne,
 • opóźnienie wzrostu,
 • obniżona odporność,
 • niedokrwistość.

Dlatego w razie zaobserwowania u dziecka objawów świadczących o krzywicy należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i podjąć leczenie.

Leczenie krzywicy u dzieci

Podstawą rozpoznania krzywicy jest stwierdzenie objawów klinicznych. Do postawienia jednoznacznej diagnozy trzeba jednak dodatkowo przeprowadzić badania kliniczne i laboratoryjne. Ewentualne wątpliwości rozwiać powinny badania obrazowe. W diagnostyce laboratoryjnej najważniejsza jest ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej. Natomiast w diagnostyce obrazowej istotna jest ocena obrysu przynasad kości długich kończyn dolnych – gdy jest poszerzony i zniekształcony może sugerować krzywicę12.

Gdy lekarz postawi diagnozę, powinno się niezwłocznie wdrożyć leczenie. Leczenie krzywicy polega na uzupełnianiu niedoborów witaminy D3. Lekarz podczas procesu leczenia dobiera odpowiednią dawkę witaminy. Obowiązują w tym zakresie rekomendacje Zespołu Ekspertów powołanego przez Europejskie Towarzystwo Witaminy D – EVIDAS oraz z inne towarzystwa naukowe i konsultantów krajowych13.

Jak stosować produkty z z witaminą D? Wytyczne suplementacji i leczenia witaminą D3 różnią się w zależności od wieku:

 • noworodki donoszone i niemowlęta – 0–6 miesięcy: 400 IU/dobę od pierwszych dni życia niezależnie od sposobu karmienia, 6–12 miesięcy: 400–600 IU/dobę zależnie od dobowej ilości witaminy D przyjętej z pokarmem,
 • noworodki urodzone przedwcześnie ≤ 32tygodnia ciąży – niezależnie od sposobu karmienia zalecane jest rozpoczęcie suplementacji w dawce 800 IU/dobę,
 • noworodki urodzone przedwcześnie w 33-36 tygodniu ciąży – niezależnie od sposobu karmienia suplementacja powinna być prowadzona w dawce 400 IU/dobę,
 • dzieci 1–10 lat – u dzieci zdrowych, które dużo przebywają na słońcu, zazwyczaj nie jest konieczna, ale wciąż zalecana i bezpieczna, w przypadku ograniczonej ekspozycji na słońce zalecana jest suplementacja w dawce 600–1000 IU/dobę (w zależności od masy) oraz podaż witaminy D wraz z dietą,
 • młodzież 11–18 lat – podobnie jak u dzieci u zdrowych nastolatków dużo przebywających na słońcu suplementacja nie jest konieczna, choć nadal zalecana i bezpieczna, w przeciwnym razie wskazana jest suplementacja w dawce 800–2000 IU/dobę, w zależności od masy ciała i podaż witaminy D razem z dietą.

Przed wdrożeniem suplementacji u dziecka należy skonsultować się w tej sprawie z pediatrą. Zaznaczmy w tym miejscu, że również samo leczenie powinno odbywać się pod kontrolą lekarza z regularnym oznaczaniem poziomu kalcydiolu 25(OH)D w stężeniu krwi dziecka.

Zapobieganie i profilaktyka

Ryzyko wystąpienia krzywicy u dzieci jest tym większe, im mniejsza jest podaż witaminy D3 oraz wapnia. Zatem, aby zapobiegać krzywicy u dzieci, należy podawać im przede wszystkim witaminę D3. Witaminę tę podaje się od urodzenia dzieciom, a dawki zmieniają się w zależności od wieku, masy ciała i podaży witaminy D3 w diecie. Szczegóły dotyczące dawkowania powinien przekazać rodzicowi lekarz.

Na marginesie zaznaczmy, że coraz częściej pojawiają się badania, w których analizuje się niedobór witaminy D u kobiety w ciąży na stan i rozwój płodu dziecka. Badacze w Kanadzie zauważyli na przykład zależność między spożyciem witaminy D przez kobiety w czasie ciąży a masą urodzeniową dziecka14. W wytycznych dotyczących suplementacji witaminy D z 2023 roku specjaliści zaznaczyli, że kobiety planujące ciążę powinny mieć zagwarantowaną podaż witaminy D i – jeśli to możliwe – regularnie kontrolować stężenie 25(OH)D w surowicy krwi. Po potwierdzeniu ciąży stężenie kalcydiolu powinno natomiast utrzymywać się w granicach stężenia optymalnego >30-50 ng/ml. Jeśli kobieta w ciąży nie ma możliwości systematycznego sprawdzania stężenia 25(OH)D, zalecana jest suplementacja witaminy D w dawce 2000 IU na dobę w okresie ciąży i laktacji15.

Bardzo ważne jest odpowiednie nasłonecznienie. Jeśli tylko nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, dziecko powinno jak najwięcej przebywać na słońcu. Pod wpływem promieniowania słonecznego w skórze zachodzi synteza witaminy D. Kąpiel słoneczna pozwala uzupełnić pokłady witaminy D pod warunkiem, że część ciała dziecka nie jest zasłonięta ubraniem ani posmarowana kremem z filtrem. Dziecko powinno przebywać na słońcu przez co najmniej 15-30 minut w godzinach między 10.00 a 15.00. Dotyczy to przede wszystkim okresu od kwietnia do września. Położenie geograficzne Polski powoduje, że pokrycie pełnego zapotrzebowania organizmu na witaminę D poprzez syntezę skórną w czasie od października do marca nie jest możliwe. Z tego powodu niezbędna jest wtedy suplementacja.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego rodzice od pierwszych dni życia dziecka powinni zatroszczyć się o podaż odpowiednich ilości witaminy D. To najprostszy i zarazem najskuteczniejszy sposób, by uniknąć rozwoju krzywicy.

Krzywica u dzieci – podsumowanie

Czy krzywica u dzieci jest uleczalna? W wielu przypadkach – tak. Należy jednak mieć świadomość tego, że nierzadko długotrwałe niedobory witaminy D mogą prowadzić do trwałych zmian zwyrodnieniowych w obrębie układu kostno-szkieletowego. Pamiętajmy też o tym, że sama w sobie krzywica klatki piersiowej czy krzywica nóg u dzieci nie jest niczym przyjemnym i zwiększa ryzyko wystąpienia urazów fizycznych czy ostracyzmu ze strony rówieśników.

Co zatem jest najważniejsze w kontekście krzywicy u dzieci? Leczenie – gdy jest taka konieczność – należy wdrożyć jak najwcześniej, ale jeszcze ważniejsza jest profilaktyka.

Przypisy

 1. https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/krzywica-jak-dbac-o-zdrowe-kosci-naszych-dzieci/
 2. Wagner C. L. Wagner, Greer F. R., Prewencja krzywicy i niedoboru witaminy D u dzieci i młodzieży
 3. Michałus I., Krzywica z niedoboru witaminy D, Medycyna Praktyczna, Podręcznik pediatrii, 2021
 4. Wagner C. L. Wagner, Greer F. R., Prewencja krzywicy i niedoboru witaminy D u dzieci i młodzieży (komentarz: Sykut-Cegielska J.)
 5. Wagner C. L. Wagner, Greer F. R., Prewencja krzywicy i niedoboru witaminy D u dzieci i młodzieży
 6. Płudowski P., Thacher T., Zakharova I. i in., Krzywica niedoborowa – aktualne spojrzenie na epidemiologię, leczenie i zapobieganie, Post N Med 2016; XXIX(10): 760.
 7. Płudowski P., Thacher T., Zakharova I. i in., Krzywica niedoborowa – aktualne spojrzenie na epidemiologię, leczenie i zapobieganie, Post N Med 2016; XXIX(10): 760.
 8. Gadomski A., Skutki niedoboru witaminy D w organizmie człowieka, Nowa Pediatr 2017; 21(1): 34.
 9. Sawiec P., Zapobieganie i leczenie krzywicy niedoborowej. Globalne uzgodnione wytyczne European Society for Pediatric Endocrinology, Medycyna Praktyczna, 2016.
 10. Szczerbińska M., Wady klatki piersiowej, 2006.
 11. Koczwara A., Koślawość kolan i stóp u dzieci, Medycyna Praktyczna, Pediatria, 2016.
 12. Wójcik M., Czy do rozpoznania krzywicy wystarczy stwierdzenie objawów klinicznych?, Medycyna Praktyczna, 2015.
 13. Rusińska A., Płudowski P., Walczak M. i in., Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r., Postępy neonatologii, 2018, 24(1).
 14. Wagner C. L. Wagner, Greer F. R., Prewencja krzywicy i niedoboru witaminy D u dzieci i młodzieży
 15. Rusińska A., Płudowski P., Walczak M. i inni, Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r.
Spis treści:

Dotyczy leku Vigalex® Bio, Vigalex® Forte, Vigalex® Max

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.