Podsumowanie
Vigalex

Nadmiar czy niedobór witaminy D?
Przebadaliśmy poziom witaminy D Polaków – wyniki zaskakują.

W ostatnich latach w naszym społeczeństwie o wiele głośniej zrobiło się o niedoborach witaminy D3. Jesteśmy coraz lepiej wyedukowani w objawach jej niedoborów, źródłach występowania oraz pożądanych normach w organizmie. Wiemy też, jakie choroby mogą pojawić się przy nieodpowiedniej profilaktyce witaminy D. Częściej też słyszymy, jak duży odsetek Polaków boryka się z niedoborem. Dane pokazują bowiem, że aż 90% naszych rodaków ma niedobory witaminy D . Jest to realny problem, który może dotyczyć Ciebie, a także Twojej rodziny.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu przeprowadziliśmy w tym roku dwa badania na poziom witaminy D3 w organizmie. W tym artykule skupimy się na badaniach przeprowadzonych późnym latem, czyli w ostatnim tygodniu września na grupie 143 ochotników w wieku od 20 do 70 lat.

Wyniki badania poziomu witaminy D – podsumowanie wyników badania oraz wnioski

Wstępne badanie poziomu witaminy D, odbyło się w pierwszym weekendzie sierpnia 2022 r. podczas Projektu Plaża organizowanego przez grupę TVN i objęło grupę 121 ochotników z całej Polski. Zarówno termin, jak i miejsce wybraliśmy bardzo świadomie – środek lata oraz plaża w popularnym morskim kurorcie pozwoliło nam dotrzeć do osób eksponujących ciało bezpośrednio na promienie słoneczne. Osoby badane powinny więc mieć wyższe poziomy witaminy D. Jak było w rzeczywistości? Niemal 40% badanych osób miało niski poziom witaminy D3 lub jej niedobór. Zaledwie u 11% poziom witaminy D uzyskał optymalne wartości. Wyniki stężenia witaminy D są więc dalekie od tych pożądanych. Te wyniki zarówno zszokowały nas, jak i rozbudziły naszą ciekawość. Postanowiliśmy przeprowadzić kolejne badanie na dużo większą skalę, maksymalizując liczbę zebranych danych.

Witamina D a słońce. Czy latem mamy mniej niedoborów?

Optymalne nasłonecznienie do skórnej syntezy witaminy D w Polsce występuje w okresie od kwietnia do września. Uzyskane wyniki wskazują, że w okresie późno-letnim, na 6 miesięcy po rozpoczęciu okresu optymalnego nasłonecznienia, zauważalny jest wzrost częstości niedoborów oraz niewystarczającego poziomu witaminy D u badanych we wszystkich grupach wiekowych. Największym odsetkiem niedoborów dotknięta jest grupa osób po 65 r.ż. (18% badanych). Niewystarczające poziomy witaminy D w badaniu wystąpiły najczęściej w grupach wiekowych 20-29 i 30-39, w wysokości odpowiednio 41% i 40%. Chcesz zapoznać się ze szczegółowym podsumowaniem? Czytaj dalej!

Jakie witaminy przyjmować jesienią, czyli czy niedobór witaminy D wzrasta u schyłku lata?

Podczas badania przeprowadzonego w ostatnim tygodniu września br., niedobór witaminy D lub jej niski poziom odnotowaliśmy wśród łącznie 49% badanych (wyk. 1.). Jest to niepokojące, ze względu na termin przeprowadzenia badania – czyli u schyłku okresu, w którym to synteza witaminy D w naszym organizmie jest największa w ciągu roku. Na podstawie poniższych wykresów możemy założyć, że samo wystawienie na promienie słoneczne nie wystarcza w odpowiednio wysokiej syntezie witaminy D w organizmie.

Wyk. 1. Stężenie witaminy D w populacji ogólnej we wrześniu.
Źródło: Banie poziomu witaminy D przeprowadzone na zlecenie firmy Biofarm sp. z o.o., 29.09.2022

Częstość występowania niedoboru witaminy D oraz jej niewystarczającego poziomu jest podobna we wszystkich grupach wiekowych (wyk.3.).

Wyk. 2. Analiza stężenia poziomu witaminy D z podziałem na płeć w okresie jesiennym.
Źródło: Banie poziomu witaminy D przeprowadzone na zlecenie firmy Biofarm sp. z o.o., 29.09.2022

Kobiety okazały się być grupą bardziej narażoną na niedobór oraz niewystarczający poziom witaminy D (wyk. 2). Stan ten dotyczył 57% badanych kobiet. W przypadku mężczyzn wynik jest mniej niepokojący, aczkolwiek wysoki – łącznie zbyt niski poziom witaminy D dotyka 38% badanych mężczyzn.

Wyk. 3. Analiza stężenia poziomu witaminy D z podziałem na wiek w okresie jesiennym.
Źródło: Banie poziomu witaminy D przeprowadzone na zlecenie firmy Biofarm sp. z o.o., 29.09.2022

Z przeprowadzonej wśród badanych ankiety wynika, że 76% z nich używa filtrów słonecznych, których nadmierne stosowanie znacznie utrudnia syntezę witaminy D w organizmie. Ponadto, niemal 40% z badanych w ogóle nie suplementuje witaminy D, a 48% robi to nieregularnie. Powyższe wyniki nie powinny być więc dużym zaskoczeniem.

Niedobór witaminy D – co teraz ? Jak uzupełniać witaminę D w organizmie

W tym roku przebadaliśmy Polaków dwa razy. Zdecydowaliśmy się na badania w środku lata oraz jesienią, aby sprawdzić, jak wyniki zmieniają się na przestrzeni miesięcy. Przedstawione wyżej dane pokazują, że niezależnie od pory roku jesteśmy narażeni na niedobory. Zachęcamy więc do regularnego oznaczania poziomu witaminy D w organizmie, gdyż jest ona niezwykle ważna, a konsekwencje niedoborów znaczące.

Jeżeli w badaniu uzyskasz wynik wskazujący na niedobór witaminy D bądź jej niski poziom, zapoznaj się z gamą leków bez recepty Vigalex®: Vigalex® Bio, Vigalex® Forte oraz Vigalex® Max, stworzonych z myślą o uzupełnianiu poziomu witaminy D u całej rodziny.

Poznaj lek Vigalex

Jeżeli chcesz uzupełniać witaminę D w codziennej diecie lub zadbać o swoją odporność, sprawdź szeroką ofertę suplementów diety Vigalex.

Poznaj suplementy Vigalex

Aby dowiedzieć się więcej o roli witaminy D w organizmie, obejrzyj wywiad z psychiatrą dr hab. n. med. Anną Zofią Antosik-Wójcińską, udzielonego w TVN podczas Projektu Plaża. Dowiesz się między innymi, kiedy powinno się suplementować witaminę D oraz jakie konsekwencje może powodować jej niedobór.

Zobacz wywiad z ekspertem
Poznajmy się na plaży